Thông báo
     
 Về việc cấp thẻ thư viện năm học 2012 – 2013 cho sinh viên năm thư nhất
 27-11-2012
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THƯ VIỆN                                                       Độc lập – Tự do  -- Hạnh phúc

     Số:   10 /TB-TV-ĐHPY                                                       Phú Yên, ngày   21   tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp thẻ thư viện năm học 2012 – 2013 cho sinh viên năm thư nhất

 

   Kính gửi:      Lớp: ................................................................................

Khoa: ..............................................................................

  Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện của sinh viên trong toàn trường, Thư viện thông báo về việc cấp thẻ thư viện năm học 2012 – 2013 như sau:

- Mỗi sinh viên nộp 01 tấm hình thẻ cỡ 3x4 (hình mới chụp khoảng 3 tháng).

- Lớp trưởng các lớp lập danh sách (những sinh viên đã đóng lệ phí cấp thẻ Thư viện), thu hình thẻ của sinh viên lớp đăng ký làm thẻ Thư viện.

            - Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2012.

            - Nơi đăng ký: Cô Đào Thị Hồng Nha – Phòng Mượn

  Để tạo điều kiện cho Thư viện thực hiện tốt công tác cấp thẻ, đề nghị tất cả các lớp đăng ký đúng thời gian thông báo, mọi sự chậm trễ Thư viện sẽ không giải quyết.

 

  Nơi nhận:                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC PT THƯ VIỆN

-        Như kính gửi;

-        Lưu TV;

 

 
   Ngày Sách Việt Nam năm 2016[20-04-2016]
   Thông báo Hội nghị bạn đọc Thư viện năm 2015[21-12-2015]
   Thông báo mời tham dự Triển lãm tài liệu nhân dịp 19/05; gửi đến quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên[10-05-2014]
   Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn[15-08-2013]
   DANH MỤC SÁCH MỚI T3/2013[02-04-2013]
   Thông báo Hội nghị bạn đọc Thư viện, ngày 28/02/2013; Gửi đến quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên.[22-02-2013]
   Thông báo về việc mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2012 - 2013[20-10-2012]
   Thong bao gioi thieu sach, giáo trinh 2012-2013; Gửi các Khoa quản lý chuyên môn[06-09-2012]
   Xem tiếp    1
 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
 
Thông tin quảng cáo
Số lượt truy cập
211936
Bản quyền thuộc về Thư viện Trường Đại học Phú Yên
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 057 3843129- Fax : - Email : thuvien@pyu.edu.vn