Thông báo
     
 Thông báo về việc mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2012 - 2013
 20-10-2012
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THƯ VIỆN                                                       Độc lập – Tự do  -- Hạnh phúc

     Số:    05 /TB-TV-ĐHPY                                       Phú Yên, ngày  15   tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2012 - 2013

 

                 Kính gửi:      Các Khoa quản lý sinh viên

                   

               Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhu cầu mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo của sinh viên năm thứ nhất trong toàn trường, Thư viện thông báo các Khoa quản lý sinh viên và sinh viên các lớp như sau:

-  Vì việc cấp thẻ bạn đọc sinh viên năm thứ nhất sẽ bị chậm nên Thư viện kính đề nghị sinh viên đại diện các lớp lập danh sách sinh viên, có xác nhận của cố vấn học tập và lãnh đạo khoa.

-  Danh sách được gởi về Phòng Nghiệp vụ Thư viện để Thư viện làm cơ sở cho sinh viên mượn sách, tài liệu, giáo trình.

              Kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp để thực hiện.

              Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC PT THƯ VIỆN

-        Như kính gửi;

-        Lưu TV;

ThS Hoàng Lưu Bảo

 

 
   Ngày Sách Việt Nam năm 2016[20-04-2016]
   Thông báo Hội nghị bạn đọc Thư viện năm 2015[21-12-2015]
   Thông báo mời tham dự Triển lãm tài liệu nhân dịp 19/05; gửi đến quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên[10-05-2014]
   Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn[15-08-2013]
   DANH MỤC SÁCH MỚI T3/2013[02-04-2013]
   Thông báo Hội nghị bạn đọc Thư viện, ngày 28/02/2013; Gửi đến quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên.[22-02-2013]
   Về việc cấp thẻ thư viện năm học 2012 – 2013 cho sinh viên năm thư nhất[27-11-2012]
   Thong bao gioi thieu sach, giáo trinh 2012-2013; Gửi các Khoa quản lý chuyên môn[06-09-2012]
   Xem tiếp    1
 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
 
Thông tin quảng cáo
Số lượt truy cập
211959
Bản quyền thuộc về Thư viện Trường Đại học Phú Yên
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 057 3843129- Fax : - Email : thuvien@pyu.edu.vn