Thông báo
     
 Thong bao gioi thieu sach, giáo trinh 2012-2013; Gửi các Khoa quản lý chuyên môn
 06-09-2012
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THƯ VIỆN                                                       Độc lập – Tự do  -- Hạnh phúc

     Số:     04 /TB-TV-ĐHPY                                      Phú Yên, ngày    29  tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn, giới thiệu giáo trình, tài liệu

phục vụ các khóa đào tạo từ năm học 2012 - 2013

 

Kính gửi:      Các Khoa quản lý chuyên môn

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho các lớp sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013, Thư viện kính đề nghị các khoa quản lý chuyên môn:

- Lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy để Thư viện tổng hợp và trình Ban Giám Hiệu xét duyệt;

            - Thời gian gởi danh mục đăng ký từ ngày 30/08/2012 đến hết ngày 07/09/2012.

            - Nơi gởi: Cô Mạnh Thị Liên Hải – Phòng Nghiệp vụ

Để tạo điều kiện cho Thư viện hoàn thành nhiệm vụ, kính đề nghị các Khoa quản lý chuyên môn quan tâm.

 

Nơi nhận:                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC PT THƯ VIỆN

-        Như kính gửi;

-        Lưu TV;

 

   Hoàng Lưu Bảo

 

  Tải tập tin
   Ngày Sách Việt Nam năm 2016[20-04-2016]
   Thông báo Hội nghị bạn đọc Thư viện năm 2015[21-12-2015]
   Thông báo mời tham dự Triển lãm tài liệu nhân dịp 19/05; gửi đến quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên[10-05-2014]
   Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn[15-08-2013]
   DANH MỤC SÁCH MỚI T3/2013[02-04-2013]
   Thông báo Hội nghị bạn đọc Thư viện, ngày 28/02/2013; Gửi đến quý thầy, cô giáo và các bạn sinh viên.[22-02-2013]
   Về việc cấp thẻ thư viện năm học 2012 – 2013 cho sinh viên năm thư nhất[27-11-2012]
   Thông báo về việc mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2012 - 2013[20-10-2012]
   Xem tiếp    1
 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
 
Thông tin quảng cáo
Số lượt truy cập
211957
Bản quyền thuộc về Thư viện Trường Đại học Phú Yên
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 057 3843129- Fax : - Email : thuvien@pyu.edu.vn